Společné vzdělávání

Od 1. 9. 2016 vstupuje v platnost vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v návaznosti na novelu školského zákona 82/2015 Sb. MŠMT pro tyto účely zřídilo informační webovou stránku, kterou naleznete zde.