Aktuální informace pro klienty

Provoz PPP Ostrava během letních prázdnin

Vážení klienti,

v době letních prázdnin, tzn. od 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021 je provoz PPP Ostrava od 8:00 – 13:00 hodin.

2. 8. 2021 je PPP zcela uzavřena, z důvodu odstávky elektrické energie.

Pedagogičtí pracovníci PPP čerpají během letních prázdnin řádnou dovolenou, proto prosím preferujte emailovou komunikaci a PPP navštěvujte pouze po předchozí domluvě.

Děkujeme za pochopení

Kolektiv pracovníků PPP Ostrava


Upozornění pro klienty PPP Poruba 

Pro návštěvníky pracoviště Ostrava – Poruba: vzhledem ke změně Návštěvního řádu SOŠ Prof. Z. Matějčka v souvislosti s GDPR je nutná evidence osob navštěvující budovu. Evidenci – záznam osoby – provede recepční školy na základě dokladu totožnosti (OP, ŘP, služební průkaz, případně jiný doklad totožnosti). 

Prosíme tímto všechny plnoleté osoby (zákonný zástupce, zletilý klient) které doprovází klienty na PPP, pracoviště Poruba, 17. listopadu 1123, aby byli připraveni na tuto evidenci a měli tedy k dispozici potřebný doklad totožnosti. 


Nové interaktivní formuláře

Vážení klienti, kolegové,

připravili jsme pro Vás nové interaktivní formuláře, které naleznete v sekci Dokumenty -> Formuláře. Jedná se o Žádost o vyšetření, Žádost o vyšetření školní zralosti, Zpráva MŠ, ZŠ a SŠ. Veškeré informace nutné, pro jejich vyplnění, naleznete přímo u výše zmíněných formulářů.

Kolektiv pracovníků PPP Ostrava


 Nová mobilní telefonní čísla

Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali, že pedagogičtí pracovníci PPP Ostrava mají nová mobilní telefonní čísla, která najdete v kontaktech. Prosíme, abyste nadále upřednostňovali při kontaktu s pracovníky tato čísla a pevné linky využívali pouze v nezbytných případech. Zároveň Vás prosíme abyste se na pedagogické pracovníky (psychology a speciální pedagogy) obraceli nejlépe v době před 8 hodinou a po 13 hodině. V dopoledních hodinách probíhají vyšetření klientů a telefonický kontakt je omezen. Je možné využívat SMS zprávy.   

Děkujeme za pochopení

Kolektiv PPP Ostrava


Pravidla poskytování služeb – mimořádná opatření

Vzhledem k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců i klientů

     s účinností ode dne 10. 9. 2020, aktualizováno dne 4. 1. 2021.

 1. Všichni klienti včetně doprovodu vstup pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
 2. S nezletilým klientem se jako doprovod dostaví pouze 1 osoba.
 3. Služba nebude poskytnuta klientovi s příznaky virového onemocnění (teplota nad 37°C
  a vyšší, rýma, kašel, dušnost apod.).
 4. Všichni klienti i jejich doprovod mají po vstupu do budovy ve všech prostorách krytá ústa
  a nos po celou dobu přítomnosti v zařízení.
 5. Klient smí odložit roušku pouze na výzvu pracovníka naší poradny.
 6. Všichni klienti i jejich doprovod jsou povinni dodržovat zvýšenou hygienu: desinfekci rukou při příchodu a dle pokynů zaměstnanců případné mytí rukou během přítomnosti na PPP.
 7. Klienti i jejich doprovod dodržují na chodbě před vstupem na pracoviště odstup alespoň 2 m od ostatních osob.
 8. Je omezen volný pohyb klientů v prostorách pracoviště.
 9. Nedodržování těchto opatření je důvodem k ukončení poskytování poradenské služby a je také důvodem k vykázání klienta i jeho doprovodu mimo prostory pracoviště PPP i mimo budovu.

V Ostravě dne 4. 1. 2021                                                                      

Mgr. Marie Schindlerová

ředitelka PPP


Objednávání klientů

Prosíme klienty PPP Ostrava, aby i nadále při podávání žádostí o vyšetření upřednostňovali elektronickou formu komunikace (příp. telefonickou). Můžete využít: