11.10.2018 Krajský úřad MSK pořádá dne 28.10.2018 Den otevřených dveří. Více informací najdete zde.


14.8.2018 Aktualizovaný seznam Rozdělení škol na školní rok 2018/2019 najdete zde.


21.9.2016 Aktualizovány tiskopisy pro MŠ, ZŠ a SŠ dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Tyto tiskopisy  najdete na http://www.ppp-ostrava.cz/formulare/


21.6.2016 MŠMT zřídilo stránky ke společnému vzdělávání. Více k tomuto tématu najdete zde