27. 4.  2020

POZOR důležité

Ode dne 27. 4. 2020 dochází na pokyn zřizovatele KÚ MSK k obnovení činnosti PPP Ostrava, a to za dodržení doporučení stanovených MŠMT.

Prioritou je zajistit především služby v souvislosti se zahájením školního roku (odklady, předčasná zaškolení a zajištění návaznosti podpůrného opatření asistenta pedagoga).

Provoz a poskytování služeb bude probíhat i nadále za zvýšených epidemiologicko -bezpečnostních opatření. O všech nezbytných podrobnostech týkajících se podmínek vyšetření budou klienti informováni formou telefonických kontaktů, které již v tomto týdnu probíhají – plánování termínů vyšetření. 

Další informace budou upřesněny postupně v následujících dnech.


15. 4. 2020

Vážení klienti PPP,

s ohledem na návrh Vlády ČR ze dne 14. 4. 2020 o postupném uvolňování mimořádných opatření a v reakci na informace MŠMT o harmonogramu postupného uvolňování opatření v oblasti školství, bychom Vás rádi informovali, že prozatím nedochází v provozu PPP ke změnám. PPP je stále pro klienty uzavřena. Žádosti o vyšetření, emailové i telefonické dotazy jsou průběžně zpracovávány.

Ubezpečujeme Vás, že po opětovném zahájení plného provozu bude mezi hlavními prioritami řešení odkladů školní docházky.

Nadále Vás budeme průběžně informovat o aktuálních změnách prostřednictvím těchto stránek.

Děkujeme za pochopení

Telefonická spojení na PPP Ostrava:

Sociální pracovnice Poruba – 733 165 152, 733 165 153

Sociální pracovnice Zábřeh – 734 648 424, 733 165 151

Ředitelka – 603 440 347

Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství naleznete zde.


1. 4. 2020

Termíny vyšetření po zahájení provozu pro klienty:

Všechny žádosti, odvolaná vyšetření a konzultace evidujeme. Po ukončení mimořádných opatření budeme žadatele o poradenskou službu individuálně kontaktovat a společně sjednáme termín setkání.

Žádáme o trpělivost, přednostně budou řešeny žádosti o posouzení zralosti dítěte pro nástup do ZŠ.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Mgr. M. Schindlerová

ředitelka PPP


17. 3. 2020

Vážení rodiče, milé děti, studenti, učitelé i ostatní kolegové,

prožíváme nyní všichni náročné období. Situace týkající se onemocnění COVID-19, která nastala, nám všem změnila život. Zasáhla všechny věkové skupiny od nejmenších dětí až po prarodiče. Je přirozené, že se s touto situací nějak musíme vyrovnat. Pomoci nám mohou některé informace, které jsou volně dostupné na různých internetových stránkách. Kolektiv pracovníků PPP Ostrava si dovolil pro Vás připravit několik užitečných odkazů, kde můžete dle svých zájmů čerpat, naleznete je níže.

Přejeme Vám hodně síly a psychickou pohodu do dalších dní

Kolektiv PPP Ostrava

Informace o uzavření PPP Ostrava a telefonické kontakty zde.

Užitečné odkazy naleznetezde.

Nevíte si rady s tím, jak dětem vysvětlit situaci, která se nyní děje. Můžete se inspirovat např.zde.


17. 3. 2020

Odklady školní docházky

Všechny PPP v ČR jsou tak jako školy uzavřeny.

V letošním roce je situace v ČR mimořádná. Po ukončení nouzového stavu ČR budou v PPP Ostrava přednostně vyřizovány žádosti o posouzení školní zralosti (odklad školní docházky a předčasné zaškolení). Je možné, že k termínu zápisu doporučení od PPP ještě mít nebudete. Buďte klidní, MŠMT nastavilo opatření, že správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. Všechny potřebné dokumenty k zahájení školního roku 2020/2021 budou vystaveny nejpozději do 31.8.2020.

Protože se problematika odkladů školní docházky řeší ve spolupráci s MŠMT a dalšími institucemi, zatím nemáme na všechny otázky odpovědi. Jakmile bude stanoven jednotný přístup, jak a od kdy bude na poradně probíhat vyšetření školní zralosti (odklad školní docházky), budeme Vás na našich stránkách informovat.

Děkujeme za pochopení a trpělivost, ujišťujeme Vás, že naléhavost vyšetření chápeme a usilujeme o to, aby vše bylo zvládnuto.


23.8.2019 Aktualizovaný seznam Rozdělení škol na školní rok 2019/2020 najdete zde.


14.8.2018 Aktualizovaný seznam Rozdělení škol na školní rok 2018/2019 najdete zde.


21.9.2016 Aktualizovány tiskopisy pro MŠ, ZŠ a SŠ dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Tyto tiskopisy  najdete na http://www.ppp-ostrava.cz/formulare/


21.6.2016 MŠMT zřídilo stránky ke společnému vzdělávání. Více k tomuto tématu najdete zde