21.9.2016 Aktualizovány tiskopisy pro MŠ, ZŠ a SŠ dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Tyto tiskopisy  najdete na http://www.ppp-ostrava.cz/formulare/

21.6.2016 MŠMT zřídilo stránky ke společnému vzdělávání. Více k tomuto tématu najdete zde nebo v odkaze na našich webových stránkách v záložce Společné vzdělávání.

14.3.2016 Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava-Zábřeh, p.o. přijme od 1.9.2016 psychologa. Více viz nabídka zaměstnání.

9.3.2016 Ministerstvo školství vyhlásilo termíny informačních seminářů k operačnímu programu OP VVV. Semináře proběhnou v Ostravě ve dnech 2.května a 14.června více na stránkách MŠMT. Více k tomuto operačním u programu naleznete zde.