1. 7. 2020

PROVOZ PPP Ostrava v období letních prázdnin 

Od 1. 7. 2020 – 31. 8. 2020 je provoz PPP Ostrava pro klienty od 8:00 – 13:00 hod.  V pátek 28. 8. 2020 je PPP z důvodu zahajovací porady pro klienty uzavřena.

Provoz a poskytování služeb i nadále probíhá za zvýšených epidemiologicko-bezpečnostních opatření. O všech nezbytných podrobnostech týkajících se podmínek vyšetření jsou klienti informováni formou telefonických kontaktů.

Prosíme klienty PPP Ostrava, aby i nadále při podávání žádostí o vyšetření upřednostňovali elektronickou formu komunikace (příp. telefonickou). Můžete využít:


 

27. 4.  2020

POZOR důležité

Ode dne 27. 4. 2020 dochází na pokyn zřizovatele KÚ MSK k obnovení činnosti PPP Ostrava, a to za dodržení doporučení stanovených MŠMT.

Prioritou je zajistit především služby v souvislosti se zahájením školního roku (odklady, předčasná zaškolení a zajištění návaznosti podpůrného opatření asistenta pedagoga).

Provoz a poskytování služeb bude probíhat i nadále za zvýšených epidemiologicko -bezpečnostních opatření. O všech nezbytných podrobnostech týkajících se podmínek vyšetření budou klienti informováni formou telefonických kontaktů, které již v tomto týdnu probíhají – plánování termínů vyšetření. 

Další informace budou upřesněny postupně v následujících dnech.