12. 4. 2021

PROVOZ PPP Ostrava – Aktuální informace

Vážení klienti,

provozní doba PPP Ostrava je pro klienty od 12. 4. 2021 do odvolání upravena následujícím způsobem:

Pondělí – čtvrtek:

8:00 –  12:00               13:00 – 15:00 hod

Pátek:

8:00 – 13:00 hod

Mimo provozní dobu je návštěva PPP možná pouze po předchozí domluvě. Nadále platí mimořádná opatření vycházející z aktuální epidemiologické situace, viz níže.

Děkujeme za pochopení

Kolektiv pracovníků PPP Ostrava


 

10. 9. 2020

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB – MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ –  s účinností ode dne  10. 9. 2020

vzhledem k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců i klientů:

 • Všichni klienti včetně doprovodu vstup pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
 • S nezletilým klientem se jako doprovod dostaví pouze 1 osoba.
 • Služba nebude poskytnuta klientovi s příznaky virového onemocnění (teplota nad 37°C a vyšší, rýma, kašel, dušnost apod.).
 • Podmínkou vyšetření je vyplnění „Čestného prohlášení“ s datem aktuálního vyšetření.
 • Všichni klienti i jejich doprovod mají po vstupu do budovy ve všech prostorách krytá ústa a nos po celou dobu přítomnosti v zařízení.
 • Klient smí odložit roušku pouze na výzvu pracovníka naší poradny.
 • Všichni klienti i jejich doprovod jsou povinni dodržovat zvýšenou hygienu: desinfekci rukou při příchodu a dle pokynů zaměstnanců případné mytí rukou během přítomnosti na PPP.
 • Klienti i jejich doprovod dodržují na chodbě před vstupem na pracoviště odstup alespoň 2 m od ostatních osob.
 • Je omezen volný pohyb klientů v prostorách pracoviště.
 • Nedodržování těchto opatření je důvodem k ukončení poskytování poradenské služby a je také důvodem k vykázání klienta i jeho doprovodu mimo prostory pracoviště PPP i mimo budovu.

V Ostravě dne 10.9.2020

Mgr. Marie Schindlerová, ředitelka PPP


1. 9. 2020

PROVOZ PPP Ostrava – Aktuální informace

Vážení klienti, učitelé a ostatní kolegové,

kolektiv pracovníků PPP Ostrava Vás vítá v novém školním roce 2020/2021.

Ode dne 1. 9. 2020 je naše zařízení v běžném provozu (vyšetření, konzultace a další činnosti, tzn. standardní provoz PPP).

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude nutné dodržet následující podmínky:

 • vyšetřované dítě přijde v doprovodu pouze jednoho zákonného zástupce,
 • po vstupu do prostor PPP probíhá desinfekce rukou,
 • osoby dodržují bezpečnou vzdálenost, neshlukují se,
 • dle vašeho uvážení lze využít osobní ochranné pomůcky (rouška), vlastní psací potřeby, použití roušky či jiného ochranného prostředku v průběhu vyšetření je na dohodě mezi klientem a odborným pracovníkem
 • prosíme o dodržování přesného času příchodu na PPP.

Vyšetřeno bude pouze zdravé dítě!


1. 7. 2020

PROVOZ PPP Ostrava v období letních prázdnin 

Od 1. 7. 2020 – 31. 8. 2020 je provoz PPP Ostrava pro klienty od 8:00 – 13:00 hod.  V pátek 28. 8. 2020 je PPP z důvodu zahajovací porady pro klienty uzavřena.

Provoz a poskytování služeb i nadále probíhá za zvýšených epidemiologicko-bezpečnostních opatření. O všech nezbytných podrobnostech týkajících se podmínek vyšetření jsou klienti informováni formou telefonických kontaktů.

Prosíme klienty PPP Ostrava, aby i nadále při podávání žádostí o vyšetření upřednostňovali elektronickou formu komunikace (příp. telefonickou). Můžete využít:


 

27. 4.  2020

POZOR důležité

Ode dne 27. 4. 2020 dochází na pokyn zřizovatele KÚ MSK k obnovení činnosti PPP Ostrava, a to za dodržení doporučení stanovených MŠMT.

Prioritou je zajistit především služby v souvislosti se zahájením školního roku (odklady, předčasná zaškolení a zajištění návaznosti podpůrného opatření asistenta pedagoga).

Provoz a poskytování služeb bude probíhat i nadále za zvýšených epidemiologicko -bezpečnostních opatření. O všech nezbytných podrobnostech týkajících se podmínek vyšetření budou klienti informováni formou telefonických kontaktů, které již v tomto týdnu probíhají – plánování termínů vyšetření. 

Další informace budou upřesněny postupně v následujících dnech.