Co máme dělat, když máme doma dítě s dyskalkulií?

Dyskalkulie

Porucha matematických schopností, která postihuje manipulaci s čísly, číselné operace, matematické představy, geometrii. Dítě s dyskalkulií má obtíže při osvojování matematických pojmů, chápání a provádění operací.

Zdroj: Zelinková, O. (2003). Poruchy učení, Praha: Portál