2-img_0391

Besedy

Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně realizuje besedy na ZŠ, SŠ a v dalších veřejných institucích (knihovny apod.). Hlavní cílem besed je předat pravdivé informace o rizicích zneužívání návykových látek, předcházet dalším rizikovým projevům chování a informovat žáky a studenty o nástrahách dnešní doby (šikana, rizika kyberprostoru, rizika předčasné sexuální zkušenosti apod.)

Besedy pro třídní kolektivy dle poptávek škol

Besedy jsou zdarma. Aktuálně jsou v nabídce tato témata:
  • Vztahy v naší třídě
  • Rizika kyberprostoru
  • Návykové látky aneb chci přijímat iluza a dát za ně realitu?
  • Reprodukční zdraví a vztahy
  • Zdravý životní styl

1-drogovka

3-pavucina-vztahu

Průběh besed

Beseda trvá dvě vyučovací hodiny. Nejde o pasivní informování, ale o rozhovor se studenty o nich samých, o jejich zkušenostech, postojích a o aktivní práci všech zúčastněných. Studenti jsou vždy na začátku seznámeni s obsahem besedy. Průběh besedy se dále odvíjí od aktuálních potřeb studentů.