Odborná praxe pro studenty

Dle aktuálních podmínek a možností (s ohledem na nápor práce) umožňujeme praxi studentům VOŠ, VŠ, zpravidla na dobu jednoho týdne (dle domluvy i jinak). 

Studenti sociální práce

 • U studentů se zaměřením na sociální práci jsou tito studenti vedeni sociálními pracovnicemi našeho zařízení.
 • Jsou seznamováni s jejich náplní práce v průběhu celého procesu přijímání žádostí klientů, jejich evidováním, zakládáním a vedením spisové dokumentace přes poskytování našich služeb až po výstupy.
 • Orientačně se mohou seznámit také s některými diagnostickými činnosti odborných pracovníků (speciálního pedagoga, psychologa, metodika prevence), dle domluvy a požadavků ze strany školy i s dalšími činnostmi, příp. se účastní přímé práce při snímání anamnéz, specifickými nabídkami jako je např. stimulace v oblasti grafomotriky.

Kontaktní osoby:

Mgr. Barbora Kozelská, pracoviště Ostrava – Zábřeh     Telefon: 553 810 701     Email: barbora.kozelska@ppp-ostrava.cz

Lenka Kaletová, DiS., pracoviště Ostrava – Poruba     Telefon: 553 810 750     Email: lenka.sukenikova@ppp-ostrava.cz


Studenti speciální pedagogiky

 • Student je pod vedením speciálního pedagoga, který ho provází zejména svou náplní práce v PPP (diagnostickou i reedukační).
 • Bývá seznamován s nabídkou poskytovaných služeb, vlastní přímou prací s klientem (jako je navazování kontaktů,  jeho vedení), s  užívanými metodami i metodikami,  jejich vyhodnocováním, interpretací, vyvozováním potřebných podpůrných opatření a pod.
 • Zaměření jeho praxe je dále ovlivněno i požadavky jeho školy. Orientačně bývá seznámen i s náplní práce dalších pracovníků PPP (psycholog, metodik, sociální pracovnice, organizaci vedení PPP).

Kontaktní osoba:

PhDr. Ludmila Hajdová     Telefon: 553 810 703     Email: ludmila.hajdova@ppp-ostrava.cz


Studenti psychologie

 • Praxe studentů se zaměřením na psychologii a poradenství bývá obvykle v kompetenci psychologů.
 • Studenti jsou pak provázeni převážně náplní jejich práce.
 • Seznamují se s komplexní diagnostikou včetně práce s anamnestickými daty, s postupy konkrétního vyšetření vztahujícího se k výukovým, či výchovným problémům, se způsoby vedení rozhovoru s rodičem, klientem, intervenčními činnostmi, nastavením potřebných opatření, případně nabídkou dalšího vedení.
 • Student bývá seznamován s užívanými metodami dle zaměření na práci s dětmi z MŠ, ZŠ, SŠ (dle nabídky je seznamován např. s postupy vyšetření profesní orientace aj.).

Kontaktní osoba:

PhDr. Ludmila Hajdová     Telefon: 553 810 703     Email: ludmila.hajdova@ppp-ostrava.cz


Dle našich omezených možností upřednostňujeme praxi zejména studentům vyšších ročníků  (mají již určité diagnostické zkušenosti a jejich praxe má pak na práci PPP vyšší návaznost). Praxe studentů vyžaduje stálou supervizi a kontrolu a je ze strany pracovníků PPP proto náročná, přesto ji zpravidla poskytujeme bezplatně.

Co požadujeme:

 • Potvrzení o studiu
 • Doklady k ověření totožnosti (k nahlédnutí)
 • Smlouvu školy

Práce s informacemi je ochráněna povinnou mlčenlivostí (i po ukončení praxe). Přímou práci s klientem pak lze pod dohledem a vedením realizovat pouze za předchozího kladného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého klienta.


UPOZORNĚNÍ

S ohledem na aktuální okolnosti pandemie budeme pravděpodobně nuceni přehodnotit současné zvyklosti a v poskytování praxe realizovat některé změny. V současné době požadavky na praxi zastavujeme. 

Studentům s již termínově dohodnutou praxí doporučujeme sledovat průběžně informace.