logo_msk_rgb

PROVOZ PPP Ostrava – Aktuální informace

Vážení klienti,

Vzhledem k čerpání dovolené bude PPP Ostrava ve dnech 23. 12 – 31. 12 2020 uzavřena. Běžný provoz zahajujeme 4. 1. 2021.

Ve dnech 21. a 22. 12 2020 se na PPP uskuteční pouze plánované a předem domluvené konzultace a případné vyšetření.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás v novém roce 2021

Kolektiv pracovníků PPP Ostrava


Vážení klienti,

po dobu nouzového stavu je provozní doba PPP Ostrava upravena následujícím způsobem:

Pondělí – Čtvrtek:

8:00 – 12:00     13:00 – 15:00 hod

Pátek:

8:00 – 13: 00 hod

Mimo provozní dobu je návštěva PPP možná pouze po předchozí domluvě.

Děkujeme za pochopení

Kolektiv pracovníků PPP Ostrava


PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB – MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ –  s účinností ode dne  10. 9. 2020

vzhledem k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců i klientů:

  • Všichni klienti včetně doprovodu vstup pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
  • S nezletilým klientem se jako doprovod dostaví pouze 1 osoba.
  • Služba nebude poskytnuta klientovi s příznaky virového onemocnění (teplota nad 37°C a vyšší, rýma, kašel, dušnost apod.).
  • Podmínkou vyšetření je vyplnění „Čestného prohlášení“ s datem aktuálního vyšetření.
  • Všichni klienti i jejich doprovod mají po vstupu do budovy ve všech prostorách krytá ústa a nos po celou dobu přítomnosti v zařízení.
  • Klient smí odložit roušku pouze na výzvu pracovníka naší poradny.
  • Všichni klienti i jejich doprovod jsou povinni dodržovat zvýšenou hygienu: desinfekci rukou při příchodu a dle pokynů zaměstnanců případné mytí rukou během přítomnosti na PPP.
  • Klienti i jejich doprovod dodržují na chodbě před vstupem na pracoviště odstup alespoň 2 m od ostatních osob.
  • Je omezen volný pohyb klientů v prostorách pracoviště.
  • Nedodržování těchto opatření je důvodem k ukončení poskytování poradenské služby a je také důvodem k vykázání klienta i jeho doprovodu mimo prostory pracoviště PPP i mimo budovu.

V Ostravě dne 10. 9. 2020

Mgr. Marie Schindlerová, ředitelka PPP


Prosíme klienty PPP Ostrava, aby i nadále při podávání žádostí o vyšetření upřednostňovali elektronickou formu komunikace (příp. telefonickou). Můžete využít:


Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje odbornou psychologickou a pedagogickou péči, konzultace žákům, rodičům, učitelům a vychovatelům mateřských, základních i středních škol.

O vyšetření nebo konzultaci žádají rodiče (zákonní zástupci) dítěte nebo zletilý klient sám. Objednání je možné telefonicky, e-mailem i osobně. Pokud rodič žádá o vyšetření sám, není nutné doporučení jiných odborníků nebo institucí. Žádá-li rodič ve spolupráci se školou, zašle škola vyplněný dotazník „ Zpráva školy o dítěti“ s podpisem rodičů. Je-li dítě v péči jiného odborníka (neurologa, logopeda, psychiatra, klinického psychologa, atd.) doporučujeme vzít s sebou k prvnímu vyšetření jejich zprávy. Poskytované služby jsou bezplatné.

Odkaz na formuláře k objednání naleznete zde.

logo_prisp_organizace_msk_2

pedagogicko-psychologiká-poradna-ostrava-zábřeh

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Kpt. Vajdy 2656/1a,
700 30 Ostrava – Zábřeh,
tel. 553 810 700, 553 810 701, 733 165 151
e-mail: posta-zabreh@ppp-ostrava.cz

 ID: 3rnfc46
.

pedagogicko-psychologiká-poradna-ostrava-poruba

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ PORADNY

17. listopadu 1123,
708 00 Ostrava – Poruba,
tel. 553 810 750, 553 810 751
733 165 152, 733 165 153
e-mail: posta-poruba@ppp-ostrava.cz

ID: 3rnfc46