logo_msk_rgb

Aktuální informace pro klienty

 

Pravidla poskytování služeb – mimořádná opatření

vzhledem k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců i klientů

 

     s účinností ode dne 1. 9. 2021

 

  1. Pro všechny klienty včetně doprovodu platí vstup na pracoviště PPP pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa): děti do 15 let rouška nebo respirátor, ostatní klienti respirátor. U dětí před zahájením povinné školní docházky se ochrana dýchacích cest nevyžaduje.
  1. S nezletilým klientem se jako doprovod dostaví pouze 1 osoba.
  1. Služba nebude poskytnuta klientovi s příznaky virového onemocnění (teplota nad 37°C a vyšší, rýma, kašel, dušnost apod.).
  1. Podmínkou vyšetření je vyplnění Prohlášení o bezinfekčnosti s datem aktuálního vyšetření v PPP.
  1. Všichni klienti i jejich doprovod mají po vstupu do budovy ve všech prostorách krytá ústa a nos po celou dobu přítomnosti v zařízení. Klient smí odložit roušku pouze na výzvu pracovníka naší poradny.
  1. Všichni klienti i jejich doprovod jsou povinni dodržovat zvýšenou hygienu: dezinfekci rukou při příchodu a dle pokynů zaměstnanců případné mytí rukou během přítomnosti na PPP.
  1. Klienti i jejich doprovod dodržují na chodbě před vstupem na pracoviště odstup alespoň 2 m od ostatních osob.
  1. Je omezen volný pohyb klientů v prostorách pracoviště.
  1. Nedodržování těchto opatření je důvodem k ukončení poskytování poradenské služby a je také důvodem k vykázání klienta i jeho doprovodu mimo prostory pracoviště PPP i mimo budovu.

V Ostravě dne 31. 8. 2021                                                                     

Mgr. Marie Schindlerová

                                                                                                                            ředitelka PPP


Upozornění pro klienty PPP Poruba 

Pro návštěvníky pracoviště Ostrava – Poruba: vzhledem ke změně Návštěvního řádu SOŠ Prof. Z. Matějčka v souvislosti s GDPR je nutná evidence osob navštěvující budovu. Evidenci – záznam osoby – provede recepční školy na základě dokladu totožnosti (OP, ŘP, služební průkaz, případně jiný doklad totožnosti). 

Prosíme tímto všechny plnoleté osoby (zákonný zástupce, zletilý klient) které doprovází klienty na PPP, pracoviště Poruba, 17. listopadu 1123, aby byli připraveni na tuto evidenci a měli tedy k dispozici potřebný doklad totožnosti. 


Nové interaktivní formuláře

Vážení klienti, kolegové,

připravili jsme pro Vás nové interaktivní formuláře, které naleznete v sekci Dokumenty -> Formuláře. Jedná se o Žádost o vyšetření, Žádost o vyšetření školní zralosti, Zpráva MŠ, ZŠ a SŠ. Veškeré informace nutné, pro jejich vyplnění, naleznete přímo u výše zmíněných formulářů.

Kolektiv pracovníků PPP Ostrava


 Nová mobilní telefonní čísla

Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali, že pedagogičtí pracovníci PPP Ostrava mají nová mobilní telefonní čísla, která najdete v kontaktech. Prosíme, abyste nadále upřednostňovali při kontaktu s pracovníky tato čísla a pevné linky využívali pouze v nezbytných případech. Zároveň Vás prosíme abyste se na pedagogické pracovníky (psychology a speciální pedagogy) obraceli nejlépe v době před 8 hodinou a po 13 hodině. V dopoledních hodinách probíhají vyšetření klientů a telefonický kontakt je omezen. Je možné využívat SMS zprávy.   

Děkujeme za pochopení

Kolektiv PPP Ostrava


Objednávání klientů

Prosíme klienty PPP Ostrava, aby i nadále při podávání žádostí o vyšetření upřednostňovali elektronickou formu komunikace (příp. telefonickou). Můžete využít:


Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje odbornou psychologickou a pedagogickou péči, konzultace žákům, rodičům, učitelům a vychovatelům mateřských, základních i středních škol.

O vyšetření nebo konzultaci žádají rodiče (zákonní zástupci) dítěte nebo zletilý klient sám. Objednání je možné telefonicky, e-mailem i osobně. Pokud rodič žádá o vyšetření sám, není nutné doporučení jiných odborníků nebo institucí. Žádá-li rodič ve spolupráci se školou, zašle škola vyplněný dotazník „ Zpráva školy o dítěti“ s podpisem rodičů. Je-li dítě v péči jiného odborníka (neurologa, logopeda, psychiatra, klinického psychologa, atd.) doporučujeme vzít s sebou k prvnímu vyšetření jejich zprávy. Poskytované služby jsou bezplatné.

Odkaz na formuláře k objednání naleznete zde.

logo_prisp_organizace_msk_2

Logo MSK

pedagogicko-psychologiká-poradna-ostrava-zábřeh

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Kpt. Vajdy 2656/1a,
700 30 Ostrava – Zábřeh,
tel. 553 810 700, 553 810 701
733 165 151, 604 227 865

e-mail: posta-zabreh@ppp-ostrava.cz

 ID: 3rnfc46
.

pedagogicko-psychologiká-poradna-ostrava-poruba

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ PORADNY

17. listopadu 1123,
708 00 Ostrava – Poruba,
tel. 553 810 750, 553 810 751
     733 165 152, 733 165 153
e-mail: posta-poruba@ppp-ostrava.cz

ID: 3rnfc46