logo_msk_rgb

PROVOZ PPP Ostrava – Aktuální informace

Vážení klienti,

vzhledem k epidemiologické situaci v ČR je provozní doba PPP Ostrava od 25. 2. 2021 do odvolání upravena následujícím způsobem:

Pondělí – Pátek:

8:00 – 13:00 hod

Mimo provozní dobu je návštěva PPP možná pouze po předchozí domluvě. Nadále platí mimořádná opatření vycházející z aktuální epidemiologické situace, viz níže.

Děkujeme za pochopení

Kolektiv pracovníků PPP Ostrava


 Aktuální informace – nová telefonní čísla – pracoviště Ostrava – Poruba

Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali, že na pracovišti PPP Ostrava – Poruba mají pedagogičtí pracovníci nová mobilní telefonní čísla, která najdete v kontaktech. Prosíme, abyste nadále upřednostňovali při kontaktu s pracovníky tato čísla a pevné linky využívali pouze v nezbytných případech. Zároveň Vás prosíme abyste se na pedagogické pracovníky (psychology a speciální pedagogy) obraceli nejlépe v době před 8 hodinou a po 13 hodině. V dopoledních hodinách probíhají vyšetření klientů a telefonický kontakt je omezen. Je možné využívat sms zprávy.   

Děkujeme za pochopení

Kolektiv PPP Ostrava – Poruba


PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB – MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vzhledem k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců i klientů

     s účinností ode dne 10. 9. 2020, aktualizováno dne 4. 1. 2021.

 

 1. Všichni klienti včetně doprovodu vstup pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
 2. S nezletilým klientem se jako doprovod dostaví pouze 1 osoba.
 3. Služba nebude poskytnuta klientovi s příznaky virového onemocnění (teplota nad 37°C
  a vyšší, rýma, kašel, dušnost apod.).
 4. Všichni klienti i jejich doprovod mají po vstupu do budovy ve všech prostorách krytá ústa
  a nos po celou dobu přítomnosti v zařízení.
 5. Klient smí odložit roušku pouze na výzvu pracovníka naší poradny.
 6. Všichni klienti i jejich doprovod jsou povinni dodržovat zvýšenou hygienu: desinfekci rukou při příchodu a dle pokynů zaměstnanců případné mytí rukou během přítomnosti na PPP.
 7. Klienti i jejich doprovod dodržují na chodbě před vstupem na pracoviště odstup alespoň 2 m od ostatních osob.
 8. Je omezen volný pohyb klientů v prostorách pracoviště.
 9. Nedodržování těchto opatření je důvodem k ukončení poskytování poradenské služby a je také důvodem k vykázání klienta i jeho doprovodu mimo prostory pracoviště PPP i mimo budovu.

V Ostravě dne 4. 1. 2021                                                                      

Mgr. Marie Schindlerová

ředitelka PPP


Prosíme klienty PPP Ostrava, aby i nadále při podávání žádostí o vyšetření upřednostňovali elektronickou formu komunikace (příp. telefonickou). Můžete využít:


Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje odbornou psychologickou a pedagogickou péči, konzultace žákům, rodičům, učitelům a vychovatelům mateřských, základních i středních škol.

O vyšetření nebo konzultaci žádají rodiče (zákonní zástupci) dítěte nebo zletilý klient sám. Objednání je možné telefonicky, e-mailem i osobně. Pokud rodič žádá o vyšetření sám, není nutné doporučení jiných odborníků nebo institucí. Žádá-li rodič ve spolupráci se školou, zašle škola vyplněný dotazník „ Zpráva školy o dítěti“ s podpisem rodičů. Je-li dítě v péči jiného odborníka (neurologa, logopeda, psychiatra, klinického psychologa, atd.) doporučujeme vzít s sebou k prvnímu vyšetření jejich zprávy. Poskytované služby jsou bezplatné.

Odkaz na formuláře k objednání naleznete zde.

logo_prisp_organizace_msk_2

Logo MSK

pedagogicko-psychologiká-poradna-ostrava-zábřeh

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Kpt. Vajdy 2656/1a,
700 30 Ostrava – Zábřeh,
tel. 553 810 700, 553 810 701, 733 165 151
e-mail: posta-zabreh@ppp-ostrava.cz

 ID: 3rnfc46
.

pedagogicko-psychologiká-poradna-ostrava-poruba

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ PORADNY

17. listopadu 1123,
708 00 Ostrava – Poruba,
tel. 553 810 750, 553 810 751
733 165 152, 733 165 153
e-mail: posta-poruba@ppp-ostrava.cz

ID: 3rnfc46