logo_msk_rgb

Aktuální informace pro klienty PPP Ostrava

 

Změna provozní doby PPP Ostrava – období letních prázdnin

Vážení klienti,

v období letních prázdnin od 1. 7. 2022 – 31. 8. 2022 je provozní doba PPP Ostrava upravena následujícím způsobem:

Po – Pá

8:00 – 13:00

Doporučujeme si návštěvu PPP dopředu domluvit na následujících tel. číslech:

Pracoviště Ostrava – Poruba: 733 165 152, 733 165 153, 553 810 750/751

Pracoviště Ostrava – Zábřeh: 604 227 865, 733 165 151, 553 810 700/701

Kolektiv PPP Ostrava


 Vážení rodiče dětí s odloženým nástupem na základní školu,

dovolte abychom Vás touto cestou informovali o možném otevření přípravné třídy při Základní škole, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace, pokud bude třída kapacitně naplněna dle platných předpisů (10-15 dětí). Uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2022.

Kolektiv PPP Ostrava


Pravidla poskytování služeb

 

vzhledem k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření virových onemocnění a s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců i klientů

 

     s účinností ode dne 14. 3. 2022

 

  1. Vstup na pracoviště PPP s ochrannými prostředky dýchacích cest necháváme na rozhodnutí klientů a jejich zákonných zástupců.
  2. S nezletilým klientem se jako doprovod dostaví pouze 1 osoba.
  3. Služba nebude poskytnuta klientovi s příznaky virového onemocnění (teplota nad 37°C a vyšší, rýma, kašel, dušnost apod.).
  4. Všichni klienti i jejich doprovod jsou povinni dodržovat zvýšenou hygienu: dezinfekci rukou při příchodu a dle pokynů zaměstnanců případné mytí rukou během přítomnosti na PPP.
  5. Klienti i jejich doprovod dodržují na chodbě před vstupem na pracoviště dostatečný odstup od ostatních osob.
  6. Je omezen volný pohyb klientů v prostorách pracoviště.

V Ostravě dne 14. 3. 2022

Mgr. Marie Schindlerová

                                                                                                                            ředitelka PPP


Upozornění pro klienty PPP Poruba 

Pro návštěvníky pracoviště Ostrava – Poruba: vzhledem ke změně Návštěvního řádu SOŠ Prof. Z. Matějčka v souvislosti s GDPR je nutná evidence osob navštěvující budovu. Evidenci – záznam osoby – provede recepční školy na základě dokladu totožnosti (OP, ŘP, služební průkaz, případně jiný doklad totožnosti). 

Prosíme tímto všechny plnoleté osoby (zákonný zástupce, zletilý klient) které doprovází klienty na PPP, pracoviště Poruba, 17. listopadu 1123, aby byli připraveni na tuto evidenci a měli tedy k dispozici potřebný doklad totožnosti. 


Nové interaktivní formuláře

Vážení klienti, kolegové,

připravili jsme pro Vás nové interaktivní formuláře, které naleznete v sekci Dokumenty -> Formuláře. Jedná se o Žádost o vyšetření, Žádost o vyšetření školní zralosti, Zpráva MŠ, ZŠ a SŠ. Veškeré informace nutné, pro jejich vyplnění, naleznete přímo u výše zmíněných formulářů.

Kolektiv pracovníků PPP Ostrava


 Nová mobilní telefonní čísla

Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali, že pedagogičtí pracovníci PPP Ostrava mají nová mobilní telefonní čísla, která najdete v kontaktech. Prosíme, abyste nadále upřednostňovali při kontaktu s pracovníky tato čísla a pevné linky využívali pouze v nezbytných případech. Zároveň Vás prosíme abyste se na pedagogické pracovníky (psychology a speciální pedagogy) obraceli nejlépe v době před 8 hodinou a po 13 hodině. V dopoledních hodinách probíhají vyšetření klientů a telefonický kontakt je omezen. Je možné využívat SMS zprávy.   

Děkujeme za pochopení

Kolektiv PPP Ostrava


Objednávání klientů

Prosíme klienty PPP Ostrava, aby i nadále při podávání žádostí o vyšetření upřednostňovali elektronickou formu komunikace (příp. telefonickou). Můžete využít:


Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje odbornou psychologickou a pedagogickou péči, konzultace žákům, rodičům, učitelům a vychovatelům mateřských, základních i středních škol.

O vyšetření nebo konzultaci žádají rodiče (zákonní zástupci) dítěte nebo zletilý klient sám. Objednání je možné telefonicky, e-mailem i osobně. Pokud rodič žádá o vyšetření sám, není nutné doporučení jiných odborníků nebo institucí. Žádá-li rodič ve spolupráci se školou, zašle škola vyplněný dotazník „ Zpráva školy o dítěti“ s podpisem rodičů. Je-li dítě v péči jiného odborníka (neurologa, logopeda, psychiatra, klinického psychologa, atd.) doporučujeme vzít s sebou k prvnímu vyšetření jejich zprávy. Poskytované služby jsou bezplatné.

Odkaz na formuláře k objednání naleznete zde.

logo_prisp_organizace_msk_2

Logo MSK

pedagogicko-psychologiká-poradna-ostrava-zábřeh

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Kpt. Vajdy 2656/1a,
700 30 Ostrava – Zábřeh,
tel. 553 810 700, 553 810 701
733 165 151, 604 227 865

e-mail: posta-zabreh@ppp-ostrava.cz

 ID: 3rnfc46
.

pedagogicko-psychologiká-poradna-ostrava-poruba

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ PORADNY

17. listopadu 1123,
708 00 Ostrava – Poruba,
tel. 553 810 750, 553 810 751
     733 165 152, 733 165 153
e-mail: posta-poruba@ppp-ostrava.cz

ID: 3rnfc46