Co máme dělat, když máme doma dítě s dysgrafií?

Co je to dysgrafie

Dysgrafie patří mezi specifické poruchy učení. Je to porucha psaní, která postihuje grafickou stránku písemného projevu, tj. čitelnost a úpravu. Příčinou nejsou vlivy vnější, ale vnitřní, jedná se o funkční poruchu motorických drah. Dysgrafie u některých dětí postihuje pouze proces psaní, u jiných ovlivňuje i kreslení a rýsování v geometrii.


15414_38816__676205_36513730

Projevy dysgrafie

 • Písmo jedinců s dysgrafií je obtížně čitelné až nečitelné, kostrbaté, neupravené.
 • Dítě má často problémy s osvojováním písmen a zachováním jejich správného tvaru, nepamatuje si dlouho tvary písmen.
 • Má obtíže s navazováním jednotlivých písmen, udržením písma na řádku, zachováním směru psaní a správného sklonu.
 • Vlastní proces psaní je neúměrně pomalý, těžkopádný, přestože dítě má na úkol dostatečný čas.
 • Při psaní pozorujeme i zvláštní držení těla, nesprávný až atypický úchop a sklon  psací potřeby.
 • Ve zvýšené míře se objevují přepisy písmen, škrtání, gumování, chybovost.
 • Na samotný proces psaní vydává dítě tolik energie a pozornosti, že již není schopno se plně soustředit na obsahovou a gramatickou stránku písemného projevu. Proto někteří opraví chyby až po ukončení psaní, jiní umějí zdůvodnit jevy jen ústně. 

Diagnostika dysgrafie

V rámci PPP je diagnostika specifických poruch učení plně v kompetenci speciálních pedagogů. Ti v průběhu komplexního vyšetření specifických poruch učení provádějí s dětmi řadu dílčích standardizovaných zkoušek. V součinnosti s psychology PPP poté, i na základě výsledků vyšetření rozumových schopností dítěte, stanovují diagnózu a nastavují podpůrná opatření pro další vzdělávání žáků a studentů.


Doporučení pro rodiče

V rámci domácího procvičování mohou rodiče rozvíjet:

 • Hrubou motoriku dítěte – což jsou všechny aktivní pohybové činnosti (skákání např. dítě střídavě skáče na levé nebo pravé noze, plazení např. pod židlí, chůze po různém povrchu, míčové hry, balanční cvičení atd.).
 • Jemnou motoriku dítěte – což je uvolňování ruky od ramenního kloubu až po prsty, spadají do nich všechny činnosti, které dítě vykonávají zejména rukama (hry se stavebnicemi, stříhání, vystřihování, navlékání korálků, vytrhávání určitých tvarů z papíru, modelování např. z plastelíny, cvičení s prsty např. postupné vztyčování prstů pravé nebo levé ruky ze zavřené pěsti atd).
 • Nácvik správného držení psacího náčiní – špetkový úchop (palec a ukazováček přidržují psací náčiní ze stran, prostředník a ostatní prsty spíše již psací náčiní podpírají).
 • Dodržování správné polohy těla při psaní a kreslení – nohy opřené kolmo o podložku, rovná záda, dostatečná vzdálenost obličeje od papíru, loket opřený o stůl.

Mám zájem o vyšetření specifických poruch učení svého dítěte.

Chci si tyto informace vytisknout12.


Zdroje:

 • POKORNÁ, V. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-135-5
 • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. Praha: Portál, 2OO9. ISBN 978-8O-7367-514-1

Doporučená literatura

 • JUCOVIČOVÁ, D. a ŽÁČKOVÁ, H. Dysgrafie. Praha: B Print, 2005. ISBN 80-903579-2-X
 • KREJČOVÁ, L. a BODNÁROVÁ, Z. a kol. Specifické poruchy učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie). Brno: Edika, 2014. ISBN 978-80-266-0600-O
 • MICHALOVÁ, Z. Specifické poruchy učení. Havlíčkům Brod: Tobiáš, 2O16. ISBN 978-80-7311-166-3
 • POKORNÁ, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-8O-7367-35O-5
 • POKORNÁ, V. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-135-5
 • ZELINKOVÁ, O. Dyslexie v předškolním věku? Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-321-5
 • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. Praha: Portál, 2OO9. ISBN 978-8O-7367-514-1
Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, 
poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti.
Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme 
s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Příjmout a pokračovat
Odmítnout