Co máme dělat, když máme doma dítě s dysortografií?

Co je to dysortografie

Dysortografie je specifická porucha  učení, konkrétně pravopisu (týká se jen určitých jevů, ne celkové schopnosti zvládnout gramatiku). 


Hlavní projevy

1. Specifická (dysortografická) chybovost

Specifické dysortografické chyby jsou ovlivněny především:

 • nedostatečně rozvinutým sluchovým vnímáním (sluchová diferenciace, sluchová analýza a syntéza slov),
 • vnímání a reprodukce rytmu,
 • chápání obsahu psaného textu,
 • popř. nedostatečným rozvojem grafomotoriky.

Příklady specifických chyb:

 • záměna tvarově podobných písmen (tiskacích, psacích…),
 • záměna zvukově blízkých hlásek, znělosti,
 • nerozlišování sykavek,
 • nerozlišování měkkých – tvrdých slabik di,ti, ni, dy, ty, ny,
 • chyby ve zvukových celcích – přesmyky, vynechávání, přidávání písmen, slabik,
 • nedodržení délek samohlásek, vynecháni interpunkce,
 • problémy ve slabikách se slabikotvornými r, l,
 • špatné rozlišování konce slova, věty,
 • umí gramatickou poučku ústně, neumí ji použít v písemné podobě.

2. Obtíže při osvojování a aplikaci gramatických pravidel

Chyby, které postihují aplikaci gramatických pravidel, jsou ovlivněny:

 • nedostatečným rozvojem řeči, především jazykového citu,
 • nedostatečným osvojením systému mateřského jazyka.

Některé problémy plynou i z pomalého osobnostního tempa, pomalého tempa psaní nebo přílišného soustředění se na výkon psaní jako takový, takže děti pak nestihnou zdůvodnit pravopis během psaní a ani při kontrole napsaného.


Diagnostika dysortografie

V rámci PPP je diagnostika specifických poruch učení plně v kompetenci speciálních pedagogů. Ti v průběhu komplexního vyšetření specifických poruch učení provádějí s dětmi řadu dílčích standardizovaných zkoušek. V součinnosti s psychology PPP poté, i na základě výsledků vyšetření rozumových schopností dítěte, stanovují diagnózu a nastavují podpůrná opatření pro další vzdělávání žáků a studentů.


Nejčastěji používané pomůcky

 • Mačkadlo pro rozlišení tvrdých a měkkých slabik, měkké a tvrdé kostky.
 • mackadloPředepsaná/předtištěná/písmena slabiky, slova, karty s dlouhými a krátkými samohláskami (tiskací, psací), karty a pracovní listy na rozlišování sluchově podobných hlásek/tvarově podobných písmen, …
 • Soubory vyjmenovaných slov, procvičovací texty, texty na vyhledávání chyb, barevná pravidla, gramatické tabulky.
 • Karty na rozvoj zrakového vnímání.
 • Bzučák, klávesnice.

bzucak

Mám zájem o vyšetření specifických poruch učení svého dítěte.

Chci si tyto informace vytisknout12.


Zdroje:

 • ZELINKOVA, O. Poruchy učeníSpecifické poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností. Praha: Portál, 2004
 • BARTOŇOVA, M. Kapitoly ze specifických poruch učení I. Vymezení současné problematiky. Brno: MU, 2004

Vhodné materiály k procvičování

Hrajeme si s písmeny – Rozlišování hlásek

kniha od: Olga Zelinková

Hrajeme si s pismeny

Hrajeme si s písmeny je soubor sešitů zaměřený na různé oblasti řeči, čtení i psaní. Je určen pro děti ve věku 5 – 9 let popř. pro starší děti. Mohou s ním pracovat rodiče, učitelé i logopedi. Dětem má pomoci sluchem rozlišovat hlásky na různých místech slova. Tato dovednost je nutná při nácviku správné výslovno…

https://www.databazeknih.cz/knihy/hrajeme-si-s-pismeny-rozlisovani-hlasek-376942


Barevná pravidla

kniha od: Zdeňka Michalová

Barevna pravidla

Pomůcka určena pro dysortografiky a všechny ty, kteří se zatím příliš nekamarádí s pravopisem. Jednou z velkých obtíží, se kterou se žáci s dysortografií ve škole potýkají, a nutno poznamenat, že nejen oni, je dovednost správně aplikovat nastudovaná gramatická pravidla do písemné podoby – při diktátech, doplňovacích cvičeních…

https://www.databazeknih.cz/knihy/barevna-pravidla-376600

Cvičení pro dyslektiky IV. – Rozlišování b – d – p

kniha od: Olga Zelinková

Cviceni-pro-dyslektiky-iv

Rozlišování písmen b-d-p je náročné nejen pro děti s dyslexií, ale pro všechny začínající čtenáře. Jednou z příčin obtíží je nepochybně značná podobnost písmen. Jde o tentýž tvar, jehož otáčením vznikají tři různá písmena. Je tedy zřejmé, že nejvíce budou chybovat děti, které nezvládají pravolevou orientaci …

https://www.databazeknih.cz/knihy/cviceni-pro-dyslektiky-iv-rozlisovani-b-d-p-376951


Psaní s hraním

kniha od: Jiřina Bednářová

psani-s-hranim

Pracovní listy Psaní s hraním se soustředí na následující oblasti: – oddělování slov – sestavování vět – dopisování slov ve správném tvaru – počty slabik – slabiky obsažené ve slovech – skládání slov ze slabik – skládání slov s písmen – doplňování chybějících písmen – změna písmen ve slově – m….

https://www.databazeknih.cz/knihy/psani-s-hranim-376926

Příklady pro samostatnou práci žáků při odstraňování vývojových poruch učení. III. ročník

kniha od: Jarmila Kuchařová

Kucharova

Pracovní sešit pro 3. třídu k opakování doma i ve škole. Pro speciální a základní školy. Obsahuje metodický návod.

http://www.ucebnice.com/priklady-pro-samostatnou-praci-zaku-pri-odstranovani-vyvojovych-poruch-uceni-iii-rocnik


Sluchové vnímání

kniha od: Zdeňka Michalová

sluchove-vnimani

Sluch je vedle zraku druhým nejdůležitějším smyslem podílejícím se na mezilidské komunikaci. Oslabená schopnost sluchového vnímání neznamená, že má dítě poruchu sluchu, může však významně negativně ovlivnit výsledky dětského počátečního vzdělávání, především čtení a písemného projevu. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/sluchove-vnimani-330740

Odborná literatura

Specifické poruchy učení

kniha od: kolektiv autorů, Lenka Krejčová, Zuzana Hladíková, Kamila Šemberová, Kamila Balharová, Zuzana Bodnárová

SPU

Specifickými poruchami učení jsou myšleny dyslexie, dysgrafie a dysortografie (pouze naznačeny budou také dyskalkulie a dyspraxie). V současné době se jedná o skupinu obtíží, která zahrnuje nejvyšší procento žáků základních i středních škol v kategorii žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Statistiky hovoří o přibližně …..

https://www.databazeknih.cz/knihy/specificke-poruchy-uceni-232270

Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení

kniha od: Věra Pokorná

Pokorná

https://www.databazeknih.cz/knihy/cviceni-pro-deti-se-specifickymi-poruchami-uceni-227910

Reedukace specifických poruch učení u dětí

kniha od: Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková

Jucovicova

Specifické poruchy učení (SPU) patří mezi nejčastější obtíže, s nimiž se učitelé u žáků setkávají. Kniha zkušených autorek, které se problematikou SPU dlouhodobě zabývají, v první části charakterizuje jednotlivé poruchy z hlediska terminologie, příčin a projevů. Stěžejní, druhá část knihy se věnuje jednotlivým metodám ….

https://www.databazeknih.cz/knihy/reedukace-specifickych-poruch-uceni-u-deti-147869

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, 
poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti.
Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme 
s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Příjmout a pokračovat
Odmítnout