Služby poskytované v rámci PPP


Děti předškolního věku

 • psychologické vyšetření dětí předškolního věku s opožděným nebo nerovnoměrným vývojem rozumových schopností
 • posouzení školní zralosti a připravenosti
 • výchovné problémy
 • zjištění laterality
 • individuální i skupinová práce s dětmi – rozvíjení specifických funkcí a schopností předškolních dětí (Metoda dobrého startu, program HYPO, grafomotorická cvičení pro praváky i leváky)

Pro rodiče

 • konzultace k výchovným a výukovým potížím dětí
 • konzultace k rodinné situaci
 • přednášková činnost (školní zralost, výchovné problémy)
 • rodinná terapie
 • pomoc při navazování kontaktů s jinými odborníky (klinický psycholog, psychiatr, neurolog, logoped, krizové centrum, poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, atd.)

Žáci ZŠ, SŠ

 • diagnostika specifických vývojových poruch učení
 • nastavování podpůrných opatření do vzdělávání
 • pomoc při volbě další školy či povolání
 • individuální náprava specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
 • individuální terapeutické vedení žáků s osobními problémy
 • poradenské nebo terapeutické vedení rodin problémových žáků
 • nácvik efektivního učení
 • poradenská intervence (včetně telefonické) klientům v životní krizi či nouzi a individuální pomoc těmto klientům
 • aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů

Pro učitele

 • poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům
 • metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodiků prevence
 • spolupráce se školou při řešení konkrétních výchovných i výukových potíží
 • pomoc při vytváření individuálních vzdělávacích plánů
 • přednášková činnost
Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, 
poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti.
Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme 
s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Příjmout a pokračovat
Odmítnout