Co máme dělat, když máme doma maturanta?

Kdo může žádat o uzpůsobení podmínek státní maturity

O uzpůsobení podmínek státní maturitní zkoušky může požádat dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č.177/2009 student se speciálními vzdělávacími potřebami, který je během studia na střední škole zařazen do 2. a vyššího stupeň podpůrného opatření

Studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je ten, který má zdravotní postižení (tělesné, zrakové, sluchové, studenti se specifickými poruchami učení, poruchami autistického spektra, vadami řeči, se souběžným postižením více vadami) nebo s přiznaným zdravotním znevýhodněním (žáci dlouhodobě nemocní, žáci s lehčími zdravotními poruchami), jehož rozumové schopnosti dávají předpoklad osvojení učiva střední školy ukončované maturitní zkouškou v požadovaném rozsahu. Tito studenti mohou maturitní zkoušku konat za uzpůsobených podmínek, které zohledňují jejich vzdělávací potřeby.

Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky zahrnují

 • Navýšení časového limitu.
 • Umístění žáků do samostatné učebny.
 • Tolerance specifických chyb.
 • Možnost použití kompenzačních pomůcek.
 • Upravenou zkušební dokumentaci.
 • Využití individuální techniky pro zápis odpovědí.
 • Množnost podpory asistenta nebo služeb tlumočníka apod.
 • Nejedná se o snížení rozsahu a náročnosti učiva!

Postup pro získání Doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky

Speciální vzdělávací potřeby žáků zjišťují školská poradenská zařízení (SPC, PPP).  Při vyhodnocování speciálních potřeb studenta jsou pečlivě zhodnoceny nejen výsledky dřívějších i aktuálních vyšetření, ale i aktuální stav studenta, informace od školy, dosavadní vývoj, účinnost podpůrných opatření, aj.

O doporučení k maturitní zkoušce žádá v PPP (SPC) zákonný zástupce studenta, případně zletilý student sám, nejlépe do konce září maturitního ročníku, a to emailem, telefonicky nebo osobně. Formulář Žádost o vyšetření.

Co přinést k vyšetření

 • Zprávy z vyšetření jiných poradenských zařízení, pokud bylo dítě v péči.
 • Zprávy odborných lékařů, dalších odborníků (psychiatr, neurolog, klinický psycholog, logoped apod.), pokud jsou relevantní pro řešení aktuální problematiky.
 • K vyšetření je potřeba dodat vyplněný Dotazník k maturitě a Dodatek k maturitě – tabulka symptomů. Dotazník i dodatek vyplňuje škola, je podepsaný pedagogem, ředitelem, opatřen razítkem školy.
 • Kompenzační pomůcky, pokud je student běžně používá (brýle, naslouchadlo, speciální pero apod.).
 • Další dle individuálních požadavků PPP (vše specifikováno v rámci pozvánky).
 • Malá svačina, pití.

Doporučení k uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky vyplývající z vyšetření studenta musí student odevzdat své střední škole zpravidla nejpozději do 1. 12. pro jarní zkušební období, nejpozději do 25. 6. pro podzimní zkušební období (viz. vyhláška).

Další informace můžete získat u výchovných poradců, vyučujících středních škol a na webových stránkách MŠMT, příp. na odkaze https://maturita.cermat.cz.

Chci si tyto informace vytisknout12.


Zdroje:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou


Zdroj:

https://www.uradprace.cz/ips

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, 
poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti.
Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme 
s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Příjmout a pokračovat
Odmítnout