Reedukace

Reedukace patří mezi základní opatření vedoucí ke zkvalitnění školního výkonu jednotlivých dětí a k jejich lepšímu školnímu fungování. Je určena především pro děti s diagnostikovanými specifickými poruchami učení, případně pro děti s nedostatečně rozvinutými dílčími funkcemi, které jsou nutné ke správnému osvojení dovednosti čtení, psaní a počítání.

Náplň jednotlivých reedukačních hodin by měla být postavena na přesné diagnostice potíží dítěte, měla by korespondovat s jeho dosaženou vývojovou úrovní, měla by být individualizovaná, dlouhodobá, pravidelná, zaměřená na celou osobnost dítěte.

Reedukační hodinu by měl vést odborný pracovník, nejčastěji speciální pedagog, který využívá multisenzorialní přístup (využívání nejen zraku a sluchu, ale i hmatu, různorodých pomůcek atd.).

Reedukační péči zpravidla zajišťují speciální pedagogové ve školách. Vycházejí při tvorbě jejich náplně z Doporučení školského poradenského zařízení. Děti pracují v malých, pokud je to možné homogenních skupinách. Výjimečně je možná i individuální reedukace. Zpravidla se jedná o jednu nápravnou hodinu týdně (během vyučování, případně před, nebo po vyučování, dle možností školy).

V některých případech (s ohledem např. na zdravotní stav dítěte, rodinnou situaci, atd.) je vhodnější individualizovaná forma reedukace, kterou je možné realizovat přímo v rámci PPP. Reedukační hodina je vedena speciálním pedagogem PPP, jednou týdně, většinou v odpoledních hodinách, po předchozí domluvě se zákonným zástupcem. Součástí je pak i metodické vedení zákonných zástupců, kteří s dětmi dále procvičují dílčí funkce v domácím prostředí. Toto setkání trvá většinou 45 minut.

Reedukační péči je nutné vnímat jako vhodnou a nutnou podporu a pomoc dítěti, ale není jediným a ani dostačujícím prostředkem k nápravě specifických poruch učení. Nenahrazuje každodenní trénink čtení a psaní (příp. počítání) doma.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, 
poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti.
Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme 
s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Příjmout a pokračovat
Odmítnout