Vyšetření profesní orientace v PPP

Komu je vyšetření profesní orientace určeno:

 • Žákům v posledním ročníku ZŠ, kteří uvažují o studijních oborech.
 • Žákům 5. tříd ZŠ, kteří zvažují přestup na gymnázium.
 • Studentům SŠ, kteří potřebují poradit s volbou povolání, či volbou vysoké školy.

Jak a kdy žádat

Jak vyšetření probíhá

 • Vyšetření se provádí  v prostorách PPP individuálně či skupinově, provádí je psycholog.
 • Celé vyšetření trvá asi 3,5 hod, časová náročnost se může lišit a bývá předem upřesněna.
 • Konzultace k výsledkům vyšetření probíhá následně v dohodnutém  termínu formou individuálního rozhovoru psychologa, žáka a jeho rodičů.

K vyšetření je žádoucí přinést:

 • Před vyšetřením je zapotřebí získání informací od základní školy, kterou žák navštěvuje, a to o prospěchu, chování, případných výukových či jiných potížích, kvalitě domácí přípravy a spolupráce rodiny s vyučujícími. Formulář Zpráva ZŠ o žákovi. 
 • V případě, že má dítě zdravotní potíže, je potřebné volbu povolání vždy konzultovat s jeho odborným lékařem. K vyšetření je pak vhodné přinést lékařské zprávy z odborných vyšetření, které mohou mít na volbu střední školy vliv.
 • Vyplněný anamnestický dotazník, pokud byl rodičům předem doručen k vyplnění.
 • Kompenzační pomůcky, pokud je dítě běžně používá (brýle, naslouchadlo, speciální pero apod.).
 • Malá svačina, pití, knížka pro dítě v případě, že je vyšetření časově náročnější, musí setrvat v čekárně (čeká na vyšetření, rodič konzultuje s odbornými pracovníky apod.).
 • Zprávy z vyšetření jiných poradenských zařízení, pokud bylo dítě v péči.
 • Další dle individuálních požadavků PPP (vše specifikováno v rámci pozvánky).

Cíl vyšetření:

 • Komplexní posouzení rozumového potenciálu, typu osobnosti, studijních předpokladů a zájmů pomáhá odhalit předpoklady k určitému typu a směru vzdělávání. Může odpovědět na otázku, zda je dítě schopno zvládnout vybranou střední školu, odhaluje jeho silné stránky i případná úskalí spojená se studiem a úspěšností v profesi.

Vyšetření v PPP nenahrazuje práci rodičů a také výchovných poradců a třídních učitelů. Ti  by měli se žákem a jeho rodiči profesní volbu konzultovat a teprve v případě, že má žák s výběrem potíže nebo dochází k rozporu mezi názory žáka, rodičů a školy, mohou se rodiče obrátit na poradnu se žádostí o vyšetření. Také žáci v PPP vedení pro specifické vývojové poruchy učení a chování nebo žáci, kteří si nejsou z různých důvodů jisti svou studijní úspěšností na zvolené SŠ, jsou pro vyšetření indikováni.

Podrobnější informace o volbě střední školy naleznete v sekci Co máme dělat když máme doma deváťáka.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, 
poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti.
Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme 
s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Příjmout a pokračovat
Odmítnout