Poradenství

Pracovník PPP zajišťuje kvalifikovanou poradenskou službu. Poskytuje odborné konzultace v oblasti dětské psychologie, školního a výchovného poradenství.

Smyslem poradenské činnosti je zaměřená, cílevědomá pomoc těm, kdo s dítětem žijí, pečují o ně a vychovávají jej. Zprostředkovat vychovatelům vhled do jejich situace, přinést podněty k žádoucí změně chování i ke změně prožívání, která pak může vést i ke změně celé výchovné atmosféry v sociálním prostředí dítěte.

Poradenství má odlišnou povahu nežli klinická psychologie i než psychoterapie. Přestože mají mnohé společné prvky, poradenství se spíše nežli na problémy trvalejšího rázu zaměřuje na právě vzniklé obtíže, chce změnit spíše životní situaci klienta, jeho životní postavení a zajistit mu tak lepší další vývoj.

Mimo oblast specifických poruch učení a specifik vyplývajících ze zjištěné úrovně rozumových schopností se v praxi PPP nejčastěji jedná o poskytování poradenství v případě obtíží souvisejících s křehkostí nervového systému dítěte (nesoustředěnost, hyperaktivita, neklid), dále psychosomatických obtíží, neurotických návyků, úzkostnosti, poruch chování (lhaní, krádeže, záškoláctví), obtíží související se složitější rodinnou situací (např. v období rozpadu rodiny), výchovných obtíží (obtíže s adaptací dítěte v kolektivu,  nerespektování autority rodičů,  narušená komunikace s vrstevníky či v rámci rodiny apod.).  

Po poskytnutí odborného poradenství, v závislosti na povaze případu a na aktuální vytíženosti poradenského pracoviště, může pracovník v indikovaných případech  zahájit pravidelnou práci s klientem a rodinou (např.  terapie, výchovné vedení, nácvik dovedností apod.). V případě, že pracovník zachytí určité poruchy, která nespadají do působnosti PPP,  nasměruje klienty na jiné odborné zařízení, které se specializuje na danou problematiku (pedopsychiatr, klinický psycholog, rodinná poradna, středisko výchovné péče, speciálně pedagogické centrum apod.)

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, 
poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti.
Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme 
s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Příjmout a pokračovat
Odmítnout