Nabízené výcviky a kurzy pro školní rok 2020/2021

Metoda dobrého startu

Pro úspěšný a bezproblémový start v první třídě je důležité kvalitní smyslové vnímání a přiměřeně rozvinuté motorické schopnosti. Metoda dobrého startu je metodou motoricko – akusticko – optickou, všechny tři složky (pohyb, sluch, zrak) jsou propojeny do jednotlivých cvičení. Soubor tvoří jednoduché grafické předlohy, které jsou uspořádány podle stupně obtížnosti. Každý grafický vzor doprovází pečlivě vybraná písnička.

Kterým dětem je Metoda dobrého startu určena: 

  • dětem předškolního věku s odkladem školní docházky (i bez odkladu)
  • dětem 1. a 2. třídy ZŠ
  • u dětí, kterým byla diagnostikována porucha učení

Na naší PPP bude „kurz“ probíhat 1x týdně, pracoviště PPP, Kpt. Vajdy 1 a, Ostrava – Zábřeh, říjen – duben (přesný začátek kurzu a termín bude ještě upřesněn). Vhodné se objednat v první polovině měsíce září telefonicky na čísle 553 810 700 – 701 nebo na adrese – e-mail: posta-zabreh@ppp-ostrava.cz.

Finanční příspěvek je 100 Kč (pracovní sešit, další materiál – pastelky, fixy apod.).

Leták ke stažení Zde


Dále nabízíme

FIE 

Feuersteinova metoda je zaměřena na rozvoj umění učit se. Umožňuje zjišťovat a rozvíjet učební potenciál jedince. Vychází z principů strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení, tzn. z pohledu na lidský organismus jako na otevřený systém schopný adaptace a změny. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se.

HYPO

Stimulační program HYPO (Hyperaktivita a Pozornost) je určený dětem od 5 do 8 let, které mají poruchu pozornosti, jsou hyperaktivní, hypoaktivní, úzkostné, pomalé nebo jakkoliv školně nezralé. Program zlepšuje soustředění a pozornost, psychomotorické tempo, zrakové i sluchové vnímání a komunikační dovednosti.

KUPOZ

Individuální nápravná metoda vhodná pro děti 8-12 let, program pro rozvoj pozornosti a soustředění u dětí s ADHD, napomáhá ke zrychlení psychomotorického tempa, zlepšuje se pozornost a soustředěnost dítěte, dítě se celkově zklidňuje, učí se úspěšnosti, stává se samostatnějším. V přípravě do školy vede k odbourávání časového stresu a k celkovému zlepšení školní práce.

KUPREV

Program napomáhá dítěti s orientací ve světě, usnadňuje adaptaci při zahájení školní docházky. Lze využít plošně – u dětí zdravých (včetně nadaných) i u dětí s různými problémy (obtíže s pozorností či hyperaktivitou, dysfázie či jiné poruchy řeči a komunikace, poruchy autistického spektra, obtíže v oblasti emocí a chování, deficit kognitivních schopností, odlišný mateřský jazyk apod.)

Program obsahuje 15 lekcí, které dítě a rodiče postupně provází vyváženým setem témat. Každá lekce obsahuje i hlubší souvislosti, mapuje otázkami porozumění (odpovědi uvedeny) a nabízí také úkoly, ve kterých si děti vše procvičí. Zařazena jsou i citlivá a tabu témata, jako např. smrt, víra, zrození nového života a peníze. Těžiště je v domácí práci, pracuje rodič s dítětem pod vedením odborníka (psycholog, speciální pedagog, nově učitel/ka MŠ/ZŠ s platným certifikátem pro práci s metodou). 

Trénink fonematického uvědomování dle Elkonina

Program je určen pro: všechny děti v předškolním věku, děti s těžkostmi ve vývoji řeči, pro děti jejichž rodiče jsou dyslektici, pro děti s vývojovými poruchami, pro děti z cizojazyčného prostředí (posílení jazykového citu v jazyce, ve kterém bude dítě vzděláváno), pro školní děti, které jsou ve čtení slabé v prvních letech školní docházky.

Bazální stimulace

Bazální stimulace je vědecký, pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který se zaměřuje na všechny oblasti lidských potřeb. Péče o pacienta/klienta je strukturována tak, aby aktivovala zachovalé pohybové a komunikační schopnosti. Koncept Bazální stimulace využívá regeneračních vlastností mozku (který je poškozen nemocí nebo úrazem), pracuje s paměťovými stopami, dokáže obnovit mozkovou činnost využitím vzpomínek, životních návyků, zkušeností, které jsou uloženy v paměti pacienta/klienta.. Různé stimuly vedou k znovuobnovení porušených nervových spojů. Bazální stimulace je vhodná Pacientům s poruchou vědomí, po úrazech, po operacích, pacientům neklidným, nedonošeným dětem, umírajícím, s demencí, s nejrůznějšími druhy postižení.

Všechny tyto programy jsou realizovány po individuální domluvě s konkrétním odborným pracovníkem PPP. Bližší informace získáte u sociálních pracovnic PPP.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, 
poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti.
Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme 
s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Příjmout a pokračovat
Odmítnout