Co máme dělat, když máme doma dítě s ADD či ADHD?

ADD

ADD je porucha pozornosti. Příznaky: neschopnost zaměřit pozornost na určitou činnost, zvýšená unavitelnost, denní snění, pomalost při provádění kognitivních operací a obtíže v navazování sociálních kontaktů.

ADHD

ADHD je porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Příznaky jsou: porucha pozornosti, impulzivita a hyperaktivita. Dalšími příznaky můžou být: snížené výkony ve škole, zvýšená unavitelnost, agresivita, problémy při navazování kontaktů s vrstevníky, nesnášenlivost, neschopnost podřídit se autoritě a obecně uznávaným pravidlům, agresivní řešení interpersonálních problémů, zvýšená emoční labilita.

Zdroj: Zelinková, O. (2003). Poruchy učení, Praha: Portál