Co máme dělat, když máme doma dítě s dyslexií?

Dyslexie

Porucha čtení, která postihuje základní znaky čtenářského výkonu, a to rychlost, správnost, techniku čtení a porozumění čtenému textu.

Rychlost

Dítě luští písmena a hláskuje, dlouho slabikuje nebo naopak čte zbrkle, domýšlí obsah.

Chybovost

Nejčastějšími chybami jsou záměny písmen tvarově podobných např. b-d-p, zvukově podobných t-d nebo zcela nepodobných.

Technika čtení

Dítě si čte slovo potichu po hláskách a poté je vysloví nahlas – tzv. dvojí čtení (jen pokud je dítě vyučováno analyticko-syntetickou metodou). Učí-li se dítě číst genetickou metodou, jde o zcela běžný postup. Problém spočívá v tom, že v některých případech nedojde ke spojování písmen do slov a dítě není schopno provést hláskovou syntézu.

Porozumění

Porozumění je závislé na úrovni předcházejících ukazatelů, tj. rychlé a hbité dekódování, syntéza písmen ve slovo a odhalení obsahu slova.
Uvedené znaky čtenářského výkonu mohou být postiženy různě z hlediska intenzity a v různých kombinacích. Vyšetření čtení je jen jedním z kroků při diagnostice dyslexie.