Pedagogicko-psychologická poradna v rámci prevence poskytuje

metodik-prevence

Směrem k rodičům

a) poskytuje konzultace k problematice prevence a rizikových projevů chování dle požadavků klientů
b) poskytuje přednášky na školách pro rodiče (na třídních schůzkách) dle zakázek škol
c) poskytuje odborné poradenství pro rodiče v oblasti rizikových projevů chování a prevence

Směrem ke školám a pedagogům

a) pořádá pracovní schůzky min. 3x do roka v prostorách PPP 17.listopadu 1123, Ostrava-Poruba. Na schůzkách předává aktuální informace z oblasti prevence a příbuzných oblastí.
b) poskytuje individuální konzultace v podobě návštěv na školách nebo individuálních konzultací v poradně (popř. mailem či telefonicky)
c) nabízí pomoc při sestavení minimálního preventivního programu, programu proti šikaně, preventivní strategie a sepsání projektů
d) organizuje a realizuje DVPP pro ŠMP a proškolování pedagogických sborů
e) dle potřeby a možností vydává či zajišťuje metodické materiály z oblasti prevence Materiál pro ŠMP
f) aktualizuje psychosociální sít
g) poskytuje k zapůjčení odbornou literaturu, videokazety a jiné pomůcky
h) na žádost školy realizuje preventivní programy ve třídách – přednášky, besedy, specifická prevence
ch) poskytuje okamžitou pomoc v případě nouze zaměřenou především na diagnostiku třídy, návrhy a opatření usměrňující negativní klima ve třídě a celou záležitost řeší s pedagogy, rodiči i žáky
i) na žádost školy poskytuje skupinovou práci s třídním kolektivem
j) na žádost školy se podílí na adaptačních programech pro nové třídní kolektivy