Ombudsman – veřejný ochránce práv pomáhá i dětem a mladým lidem.

Více informací naleznete na deti.ochrance.cz

Nebo v informačním letáčku – Ombudsman dětem 12