Pracovní listy pro předškoláky

 • Bednářová, J.: Předčíselné představy
 • Borová, B.: Šimonovy pracovní listy 4. Rozvoj myšlení a řeči
 • Harnišová, M.: V září budu prvňáčkem
 • Charvátová – Kopcová, V.: Šimonovy pracovní listy 6. Logopedická cvičení 1 M,P,B,V,F,C,S,Z,Č,Š,Ž
 • Charvátová – Kopcová, V.: Šimonovy pracovní listy 7 Logopedická cvičení 2   J,H,CH,K,Ď,Ť,Ň,D,T,N,L,R,Ř /
 • Kárová, V.: Šimonovy pracovní listy 8. Rozvoj logického myšlení
 • Kuběnová, O.: Moje krůčky k počítání
 • Krumphanzlová, V.: Zábavná cvičení, hlavolamy a bludiště
 • Michalová, Z.: Rozvoj početních představ. 2
 • Mlčochová, M.: Šimonovy pracovní listy 1. Celkový rozvoj
 • Mlčochová, M.: Šimonovy pracovní listy 2. Obrázky, Geometrické tvary
 • Mlčochová, M.: Šimonovy pracovní listy 9. Grafomotorika a kreslení
 • Mlčochová, M.: Šimonovy pracovní listy 3. Uvolňovací cviky
 • Nováček, M.: Rozvíjení poznání předškoláka
 • Pilařová, M.: Šimonovy pracovní listy 5. Grafomotorická cvičení
 • Pokorná, V.: Šimonovy pracovní listy 9. Grafomotorika a kreslení
 • Pokorná, V.: Přemýšlej, vybírej, rozlišuj, srovnávej, sestavuj
 • Pokorná, V.: Porovnej, dokresli, spojuj, rozlišuj, skládej
 • Schneider, L.: Učíme se s obrázky
 • Tatourová, M.: Velký rádce předškoláka

Pracovní listy pro nápravnou péči při poruchách učení

 • Fialová, D., Kaslová, M., Dostálová, J., Novotná, S.: Barevná matematika
 • Michalová, Z.: Čáry, máry I, II
 • Michalová, Z.: Základy čtení
 • Michalová, Z.: Čítanka pro dyslektiky
 • Novák, J: Korekce vývojových dyslexií
 • Novák, J.: Dyskalkulie
 • Pavlová, J., Pišlová, S.: Barevná čeština
 • Pokorná, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení
 • Svoboda, P.: Zábavná cvičení pro rozvoj čtení
 • Šindelářová, B.: Předcházíme poruchám učení
 • Šup, : Čtení s porozuměním
 • Tymichová, H.: Nauč mě správně číst
 • Zelinková, O.: Rozlišování hlásek
 • Zelinková, O.: I Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek
 • Zelinková, O.: II Rozlišování slabik di-dy,ti-ty, ni-ny
 • Zelinková, O.: III Cvičení sluchové analýzy a syntézy
 • Zelinková, O.: V Čtenářské tabulky
 • Zelinková, O.: VI Cvičení pravo – levé orientace
 • Zelinková, O.: Koncentrace pozornosti
 • Zelinková, O.: Čtení mě baví

Literatura vhodná pro pedagogy a rodiče

 • Biddlelp: Tajemství výchovy šťastných dětí
 • Brucerová: Předškolní výchova
 • Campbell: Nechte mě být
 • Delarochl, P.: Rodiče nebojte se říkat ne
 • Dobson, J.: Dětský vzdor
 • Erb, H.: Násilí ve škole a jak mu čelit.Amulet, Praha.
 • Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi
 • Gradinová: Krátké hry pro dlouhé chvíle
  Jucovičová, D., Žáčková, H., Sovová, H.: Spec. Poruchy učení na
  2. stupni ZŠ
 • Kirbysová, A.: Nešikovné děti
 • Kolář, M. (1997): Skrytý svět šikanování ve školách. Portál, Praha.
 • Kolář, M. (2001): Bolest šikanování. Portál, Praha.
 • Křišťanová, L.: Diagnostika laterality a metodika psaní levou rukou
 • Kucharská, A.:Specifické poruchy učení a chování
 • Martin, Waltmanová: Jak řešit problémy dětí se školou
 • Matějček, Z.: Po dobrém či po zlém
 • Matějček, Z.: Jak a proč nás trápí
 • Matějček, Z. a kol: Lehké mozkové dysfunkce
 • Matějček, Z. : Dyslexie
 • Matějček, z: Rodiče a děti
 • Matějček, Z: Vývojové poruchy učení
 • Matějček, Z.: Dítě a rodina v psychologickém poradenství
 • Michalová, Z: Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na středních školách
 • Novák, J.: Diagnostika specifických poruch učení
 • Novák, J.: Nauč mě počítat
 • Novák, J.: Vývojové poruchy učení u žáků ZŠ
 • Munden, Arcelus: Poruchy pozornosti a hyperaktivita
 • Orvin, H.: Dospívání kniha pro rodiče
 • Pokorná, V.: Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování
 • Pokorná, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení
 • Prekopová, J.: Když dítě nechce spát
 • Prekopová, J.: Malý tyran, Portál 1993
 • Prekopová, J., Schweizerová, Ch.: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu
 • Prekopová, J., Schweizerová, Ch.: Neklidné dítě
 • Průcha, J., Walteroivá, E., Marewš, J.: Pedagogický slovník
 • Riefová, S.: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole
 • Rieger, Z., Vyhnálková, H.: Ostrov rodiny
 • Rieman, Základní formy strachu
 • Selikowitz: Dyslexie a jiné poruchy učení
 • Smutná, J.: Děti s vývojovými poruchami učení a co o nich víme
 • Smutná, J., Novák J.: Děti s vývojovými poruchami učení
 • Šulc: Opakujeme si o prázdninách
 • Těthalová, M.: Poruchy učení, jejich diagnostika a náprava
 • Těthalová, M.: Učitel a problémový žák
 • Train, A.: Specifické poruchy chování
 • Trnka, V.: Děti a rozvody
 • Zelinková, O.: Poruchy učení
 • Zelinková, O.: Najdeme dítě s dyslexií v mateřské škole?
 • Žáčková, H.: Relaxace nejen pro děti s LMD
 • Žáčková, H., Jucovičová, D.:Metody hodnocení a tolerance dětí

Literatura s problematikou rizikových projevů chování

 • Hajný, M.: O rodičích, dětech a drogách
 • Hoppe, S., Hoppe, H., Krabel, J.: Sociálně psychologické hry pro dospívající
 • Matoušek, O., Kroftová A.: Mládež a delikvence
 • Nešpor, K., Czémy, L., Pernicová, H.: Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a středních školách
 • Nešpor, K., Czémy, L.: Alkohol, drogy a vaše děti
 • Nešpor, K.: Vaše děti a návykové látky
 • Nešpor, K., Czémy, L., Pernicová, H.: Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí – časná a krátká intervence
 • Rotgers, F.: Léčba drogových závislostí
 • Říčan, P.: S Romy žít budeme – jde o to jak
 • Šišková, T.: Výchova k toleranci a proti rasismu.
Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, 
poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti.
Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme 
s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Příjmout a pokračovat
Odmítnout