Co máme dělat, když máme doma dítě s dysgrafií?

Dysgrafie

Porucha psaní, která postihuje grafickou stránku písemného projevu, tj. čitelnost a úpravu. Dítě si obtížně pamatuje a vybavuje tvary písmen, obtížně je napodobuje. Písmo je příliš velké, malé, často špatně čitelné. Písemný projev je neupravený, dítě často škrtá a přepisuje písmena. Píše pomalu a výkon vyžaduje neúměrně mnoho energie, vytrvalosti a času.

Zdroj: Zelinková, O. (2003). Poruchy učení, Praha: Portál

15414_38816__676205_36513730