Nabízené výcviky a kurzy pro školní rok 2020/2021

Metoda dobrého startu

Pro úspěšný a bezproblémový start v první třídě je důležité kvalitní smyslové vnímání a přiměřeně rozvinuté motorické schopnosti. Metoda dobrého startu je metodou motoricko – akusticko – optickou, všechny tři složky (pohyb, sluch, zrak) jsou propojeny do jednotlivých cvičení. Soubor tvoří jednoduché grafické předlohy, které jsou uspořádány podle stupně obtížnosti. Každý grafický vzor doprovází pečlivě vybraná písnička.

Kterým dětem je Metoda dobrého startu určena: 

  • dětem předškolního věku s odkladem školní docházky (i bez odkladu)
  • dětem 1. a 2. třídy ZŠ
  • u dětí, kterým byla diagnostikována porucha učení

Na naší PPP bude „kurz“ probíhat 1x týdně, pracoviště PPP, Kpt. Vajdy 1 a, Ostrava – Zábřeh, říjen – duben (přesný začátek kurzu a termín bude ještě upřesněn). Vhodné se objednat v první polovině měsíce září telefonicky na čísle 553 810 700 – 701 nebo na adrese – e-mail: posta-zabreh@ppp-ostrava.cz.

Finanční příspěvek je 100 Kč (pracovní sešit, další materiál – pastelky, fixy apod.).

Leták ke stažení Zde


Program předškolní přípravy

Edukativně stimulační skupiny hravou formou rozvíjejí schopnosti, dovednosti a funkce, které jsou zapotřebí ke zvládnutí základů čtení, psaní a počítání.

Program je rozvržen do 10 hodinových lekcí (+ úvodní schůzka s rodiči). Rodiče budou aktivně zapojeni do činnosti a získají řadu námětů a inspirací pro práci s dítětem doma.

Konání kurzu:

  • každé liché úterý od 15:00 hodin
  • zahájení od 20. října 2020
  • místo konání: Pedagogicko-psychol. poradna, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba
  • 6. října 2020 úvodní schůzka jen s rodiči

Kurzovné činí 500 Kč (cena zahrnuje pořízení 5 pracovních sešitů a pomůcek).

Přihlášení do kurzu nejpozději do konce září. Bližší informace u lektorky: Mgr. Barbora Kozelská, tel. 558 810 701, 733 165 151, barbora.kozelska@ppp-ostrava.cz.

Leták ke stažení Zde.


Dále nabízíme

FIE – Feuersteinova metoda je zaměřena na rozvoj umění učit se. Umožňuje zjišťovat a rozvíjet učební potenciál jedince. Vychází z principů strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení, tzn. z pohledu na lidský organismus jako na otevřený systém schopný adaptace a změny. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se.

HYPO – Stimulační program HYPO (Hyperaktivita a Pozornost) je určený dětem od 5 do 8 let, které mají poruchu pozornosti, jsou hyperaktivní, hypoaktivní, úzkostné, pomalé nebo jakkoliv školně nezralé. Program zlepšuje soustředění a pozornost, psychomotorické tempo, zrakové i sluchové vnímání a komunikační dovednosti.

KUPOZ – individuální nápravná metoda vhodná pro děti 8-12 let, program pro rozvoj pozornosti a soustředění u dětí s ADHD, napomáhá ke zrychlení psychomotorického tempa, zlepšuje se pozornost a soustředěnost dítěte, dítě se celkově zklidňuje, učí se úspěšnosti, stává se samostatnějším. V přípravě do školy vede k odbourávání časového stresu a k celkovému zlepšení školní práce.

Trénink fonematického uvědomování dle Elkonina – program je určen pro: všechny děti v předškolním věku, děti s těžkostmi ve vývoji řeči, pro děti jejichž rodiče jsou dyslektici, pro děti s vývojovými poruchami, pro děti z cizojazyčného prostředí (posílení jazykového citu v jazyce, ve kterém bude dítě vzděláváno), pro školní děti, které jsou ve čtení slabé v prvních letech školní docházky.

Bazální stimulace – bazální stimulace je vědecký, pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který se zaměřuje na všechny oblasti lidských potřeb. Péče o pacienta/klienta je strukturována tak, aby aktivovala zachovalé pohybové a komunikační schopnosti. Koncept Bazální stimulace využívá regeneračních vlastností mozku (který je poškozen nemocí nebo úrazem), pracuje s paměťovými stopami, dokáže obnovit mozkovou činnost využitím vzpomínek, životních návyků, zkušeností, které jsou uloženy v paměti pacienta/klienta.. Různé stimuly vedou k znovuobnovení porušených nervových spojů. Bazální stimulace je vhodná Pacientům s poruchou vědomí, po úrazech, po operacích, pacientům neklidným, nedonošeným dětem, umírajícím, s demencí, s nejrůznějšími druhy postižení.

Všechny tyto programy jsou realizovány po individuální domluvě s konkrétním odborným pracovníkem PPP. Bližší informace získáte u sociálních pracovnic PPP.